Federasiyanın yeni web səhifəsi hazırlandığı üçün hal-hazırkı saytımızda kifayət qədər məlumat yerləşdirilməyib. Tel:(+99455) 275 17 15, E-mail: azeorienteering@gmail.com.
 
 
 

Şərti işarələr


Yadda saxlamanın asan olması üçün hər qrup obyektlər bir rənglə təsvir olunur.

Qara rənglə qayalar ilə daşlar və bütün süni tikililər təsvir olunur;

Qəhvəyi rənglə relyefin bütün formaları – təpələr, çökəkliklər, uçurumlar təsvir olunur;

Göy rənglə su ilə bağlı hər şey – çeşmədən okeanadək təsvir olunur;

Sarı yaşıl rənglərlə bitki mənşəli olanlar – sarı rənglə açıq yerlər, yaşıl rənglə meşələr təsvir olunur;

rənglə hərəkət etmək üçün asan olan ən adi meşələr təsvir olunur;

Qırmızı yaxud bənövşəyi rənglə məsafə-start, məntəqələr, finiş, habelə bəzi əlavə məlumatlar (məsələn qaçmağa 

icazə olmayan rayonlar) təsvir olunur.

 

 

SMEİF