Federasiyanın yeni web səhifəsi hazırlandığı üçün hal-hazırkı saytımızda kifayət qədər məlumat yerləşdirilməyib. Tel:(+99455) 275 17 15, E-mail: azeorienteering@gmail.com.
 
 
 

Əfsanə (legenda)

Məntəqənin yerləşdiyi yer şifahi izah edildiyi zaman hər kəs tərəfindən fərqli başa düşüldüyündən qrışıqlıq olmasın deyə beynəlxalq səviyyədə bütün ölkələr üçün bir olan simvollar sistemi təsdiq olunub. Bu simvolların idman xəritəsinin üzərindəki şərti işarələrlə xeyli oxşarlığı var. Əfsanənin təsvir olunmasının beynəlxalq sistemini öyrənməyi həvəskar, eyni zamanda da peşəkar idmançılara tövsiyyə edirik.


A xanası: nəzarət məntəqəsinin sıra nömrəsi (nümunədə - 4-cü NM);
B xanasınəzarət məntəqəsinin özündə olan nömrə. Bu nömrə köməkliyi ilə siz məhz sizə lazım olan nəzarət məntəqəsini təyin edə bilərsiniz; 
C xanası: bir sıra eyni istiqamətlərdən hansı (nümünədə - ortancıl);
D xanası: məntəqənin yerləşdiyi obyekt (nümünədə - daş);
E xanası: məntəqə yerinin dəqiqləşdirilməsi (nümünədə - sıx meşə kolluqları və hündür cəngəlliklər);
F xanası:  obyektin ölçüləri (nümünədə - 1.5 metr );
G xanası: prizmanın yerləşdiyi yer (obyektin hansı hissəsində və ya hansı tərəfindən, nümünədə - şərq tərəfdən);
H xanası: digər informasiya (nümünədə - radioməntəqə);

С xanası: sıradakı istiqamətlərdən hansı ... ?


D xanası: Obyektxanası: Məntəqə yerinin dəqiqləşdirilməsi


F xanası: Obyektin ölçüləri

 

 G xanası: Məntəqə yerinin dəqiqləşdirilməsi


 H xanası: Digər informasiya

Sonuncu məntəqədən finişə doğru sxem:

 

SMEİF